483 oseb Spodnjepodravci.si Spodnjepodravci.si
xSpodnjepodravci.si

Biografski leksikon predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v Spodnjem Podravju. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli bomo tudi vaših predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na spodnjepodravci@knjiznica-ptuj.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
SKELA Janez
Foto: osebni arhiv
Galerija slik

SKELA, Janez


Rojen: 
30. september 1960, Ptuj
Umrl:  ,


Kraj delovanja: 


Rodil se je na Ptuju, rana otroška leta pa preživel v Majšperku. Leta 1966 se je njegova družina preselila v Velenje, kjer je obiskoval osnovno šolo (OŠ Miha Pintar Toledo in OŠ Anton Aškerc) in splošno gimnazijo. Po opravljeni maturi leta 1979 je šolanje nadaljeval na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (FF UL), kjer je leta 1985 diplomiral iz angleškega in nemškega jezika s književnostjo. Leta 1993 je na isti fakulteti z nalogo iz didaktike angleščine magistriral, leta 1997 pa z disertacijo Prvine notranje in zunanje organiziranosti učnih enot v učbenikih angleškega jezika zaključil še doktorski študij.
Izpopolnjeval se je še na Univerzi Lancaster v Veliki Britaniji (1991–1992) in na Univerzi Lawrence v ZDA (1995).

S poučevanjem nemščine in angleščine na različnih delavskih univerzah in jezikovnih šolah je pričel že v času študija. Po diplomi je do leta 1990 poučeval na Srednji strojni šoli v Ljubljani, Srednješolskem centru Josip Jurčič v Ivančni Gorici, Centru za permanentno izobraževanje Cene Štupar v Ljubljani in Centru za dopisno izobraževanje Univerzum v Ljubljani. Vodil je tudi tečaj nemškega jezika za TV Slovenija. Leta 1990 je postal asistent za didaktiko angleščine na Oddelku za germanske jezike in književnosti FF UL. Leta 1998 je bil imenovan za docenta, leta 2003 za izrednega profesorja, od leta 2014 pa je redni profesor na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko FF UL.
V letih 1998–2002 je kot zunanji sodelavec poučeval didaktiko angleščine na zgodnji stopnji na Pedagoški fakulteti UL v programu izpopolnjevanja razrednih učiteljev za poučevanje angleškega jezika v drugem triletju osnovne šole. Na tem programu od leta 2012 izvaja predmet Snovanje in vrednotenje tujejezikovnih gradiv. Kot izvajalec sodeluje z Učiteljsko fakulteto Univerze v Zagrebu, in sicer na bolonjskem programu doktorskega študija Rani odgoj i obvezno obrazovanje. Od leta 2015 kot zunanji sodelavec poučuje Didaktiko angleščine 1–4 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

Predmet njegovega zanimanja je preučevanje tujejezikovnih učbenikov in učnih načrtov, vloga materinščine pri poučevanju/učenju tujega jezika, akcijsko raziskovanje, sodobni modeli začetnega usposabljanja bodočih učiteljev tujih jezikov, poučevanje tujih jezikov na zgodnji stopnji, avtonomija tujejezikovnega učenca (Evropski jezikovni listovnik), vsebinsko in jezikovno celostno učenje (CLIL – Content and Language Integrated Learning) in medkulturna sporazumevalna zmožnost. Je avtor večkrat ponatisnjenih učbenikov za angleški jezik za osnovne šole (učbeniški seriji Touchstone in My sails).
Koordiniral je več projektov na nacionalni in mednarodni ravni (npr. Evropski jezikovni listovnik, večjezična pismenost, pregled stanja tujejezikovnega učenja in poučevanja v Sloveniji).

Redno in dejavno se udeležuje številnih mednarodnih seminarjev in delavnic v okviru Britanskega sveta in Sveta Evrope, povezanih zlasti z usposabljanjem učiteljev tujih jezikov in učbeniško problematiko.

Dela (izbor):
-Touchstone 1–4, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996 (soavtor)
-Učenje in poučevanje tujega jezika: smernice za učitelje v drugem triletju osnovne šole, 1999
-Touchstone 6–9, 2003, 2005, 2006, 2009 (soavtor)
-My sails, 2002, 2004 (soavtor)


Viri in literatura
Osebnosti: veliki slovenski leksikon: od M do Ž, Ljubljana, 2008, str. 1032.
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani – zbornik ob 80-letnici, 1919–1999, pridobljeno 4. 11. 2016 s spletne strani http://slovlit.ff.uni-lj.si/hp/ff/zbornik/o/SKELA.html


Glej tudi

link   Osebna bibliografija
link   SICRIS


Prispeval/-a: Barbara Rižnar, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Zadnja sprememba: 16.11.2016, Barbara Rižnar, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh