483 oseb Spodnjepodravci.si Spodnjepodravci.si
xSpodnjepodravci.si

Biografski leksikon predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v Spodnjem Podravju. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli bomo tudi vaših predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na spodnjepodravci@knjiznica-ptuj.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
PUKLAVEC Meta
Foto: Boris Farič (Ptujčan, 17. 2. 2016)
Galerija slik

PUKLAVEC, Meta


Rojena: 
17. junij 1945, Ormož
Umrla:  ,


Kraj delovanja: 


Med letoma 1952–1960 je obiskovala osnovno šolo v Ormožu. Srednješolsko izobrazbo ji je dala Gimnazija Ptuj, kjer je leta 1964 maturirala. Po maturi se je vpisala na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani in si pridobila naziv diplomirana inženirka kemijske tehnologije (1972). Leta 1976 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani opravila še izpite za pridobitev pedagoške izobrazbe, kasneje pa zaključila še Šolo za ravnatelje (1994).

Svojo prvo zaposlitev je dobila v Opekarni Ormož (1972), kjer je opravljala delo kemijskega tehnologa. Leta 1973 se je odzvala povabilu ravnatelja Rudolfa Čeha in se kot profesorica kemije zaposlila na Gimnaziji Ptuj. To delo je opravljala do leta 1979, ko je bila imenovana za ravnateljico Gimnazije Ptuj (1979–1982), nato pa za ravnateljico Srednješolskega centra Ptuj (1982–1996). V letih 1991–1996 je zraven vodenja Šolskega centra opravljala tudi delo gimnazijske ravnateljice. Leta 1996 je bila ponovno imenovana za ravnateljico Gimnazije Ptuj in jo nato vodila do svoje upokojitve (2002).

V svojem dolgoletnem delu na področju šolstva si je prizadevala za izboljšanje izobrazbene strukture prebivalstva v Spodnjem Podravju in za zagotavljanje pogojev za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo: za izgradnjo sodobnih šolskih prostorov ter zagotovitev kvalitetne opreme in sodobne izobraževalne tehnologije. Pod njenim vodstvom je nastal dolgoročni koncept razvoja srednjega šolstva na Ptujskem. V skladu s potrebami lokalnega gospodarstva in v sodelovanju z lokalno skupnostjo ter šolskim ministrstvom je vodila aktivnosti za razvoj novih srednješolskih izobraževalnih programov na Ptujskem. Zlasti pomembni so bili uvedba izobraževalnega programa elektrotehniške usmeritve (1983) kot osnove za ustanovitev poznejše Elektrotehniške šole, izgradnja novih šolskih delavnic in obnova več šolskih objektov za potrebe Srednješolskega centra ter nakup zemljišča za šolsko posestvo na Grajenščaku. Leta 1998 je dala pobudo za ustanovitev športnih oddelkov na Gimnaziji Ptuj. Prizadevala si je za okrepitev športne vzgoje v gimnazijskem predmetniku in zagotovila izgradnjo novih športnih površin v Srednješolskem centru in Gimnaziji Ptuj. Aktivno se je vključila tudi v prizadevanja Mestne občine Ptuj za izgradnjo nove šolske zgradbe Gimnazije Ptuj, ki je svoja vrata odprla septembra 2001.

Izjemno pozornost je posvečala permanentnemu izobraževanju pedagoškega kadra ter uvajanju sodobnih pedagoških metod pri šolskem pouku. Odlikovala se je kot organizatorica mnogih prireditev, seminarjev in posvetovanj na področju vzgoje in izobraževanja, tako na občinskem kot regijskem in državnem nivoju. V Šolskem centru Ptuj je pod njenim vodstvom nastala prva Šola komunikacije v Sloveniji (1986–1990), ki je kmalu prerasla v stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev. Bila je tudi pobudnica povezovanja Srednješolskega centra in Gimnazije Ptuj s partnerskimi šolami iz držav evropske soseščine (Avstrija, Nemčija, Portugalska, Francija …). Njena prizadevanja za timsko strokovno delo so rezultirala v uspešnem sodelovanju Gimnazije Ptuj v projektih Odprte šole, v sodelovanju pri mednarodnem združenju EKO šol, pri projektu Alpe-Adria, evropskih projektih Comenius, Lingua in drugih. V času njenega vodenja je gimnazija vzpostavila možnost opravljanja nemške jezikovne diplome in bila med prvimi desetimi šolami, ki so se vključile v mrežo Unesco šol, ustanovljen je bil tudi šolski sklad za podporo socialno ogroženih otrok. Vsa leta svojega ravnateljevanja si je v smislu uravnoteženega in trajnostnega razvoja prizadevala za enakomerno razporeditev izobraževalnih programov v slovenskih regijah, za zmanjšanje deleža mladih, ki po osnovni šoli ne nadaljujejo izobraževanja in uveljavljanje načela, da se mladim omogoči razvoj njihovih potencialov do najvišje stopnje.

V letih 1991–1994 je aktivno sodelovala z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo pri pripravi nacionalnega programa na področju srednjega šolstva. Vodila je projektno skupino za pripravo predloga organizacije šolskih centrov (1991–1992), bila članica projektne skupine za pripravo gimnazijskega programa (1993), članica delovne skupine za pripravo poskusne mature (1992–1994) ter članica posvetovalne skupine direktorja Zavoda za šolstvo (1993–1994). Leta 1999 je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana v komisijo za pregled dela pri prenovi šolstva. 

Tudi po upokojitvi se je aktivno vključila v življenje lokalne skupnosti. Kot občinska svetnica Mestne občine Ptuj (2002–2006) se je zavzemala zlasti za razvoj osnovnega in srednjega šolstva v občinah Spodnjega Podravja ter za kvalitetno medgeneracijsko sodelovanje. Je ena od organizatorjev računalniškega opismenjevanja starejših občanov, ki poteka v okviru Zveze društev upokojencev Spodnjega Podravja. Kot ustanovna članica društva Soroptimist Ptuj je bila med pobudnicami odprtja Varne hiše, programa, ki ga od leta 2004 izvaja Center za socialno delo na Ptuju.

Za svoje delo je prejela več nagrad in priznanj:
- Bistroumovo plaketo Znanstvenoraziskovalnega središča Bistra Ptuj za idejo in zasnovo regijskih tekmovanj mladih raziskovalcev (2002),
- nagrado GYLC Svetovne organizacije učiteljev za vpeljavo interneta v šole (2002),
- nagrado Republike Slovenije za posebno uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo na področju srednjega šolstva (2003),
- priznanje Primus – zaslužna ravnateljica  (2004),
- zlato plaketo Mestne občine Ptuj za izjemne rezultate pri delu na pedagoškem področju (2006).

 

Viri in literatura
- M. Puklavec: Prispevek za biografski leksikon Spodnjepodravci.si, december 2017 (hrani arhiv KIP).
- Ksenija Mrgole: Opaziti bi morali vsak otrokov uspeh. Ptujčan, leto 22, št. 2 (26. 2. 2016), str. 17.
- Staša Cafuta: Samo najboljše šole so komaj dovolj dobre za naše okolje: pogovor z Meto Puklavec, dobitnico zlate plakete MO. Ptujčan, leto 12, št. 10 (13. 10. 2006), str. 11.
- S svojimi dosežki bodite zadovoljni: intervju z Meto Puklavec. Prebliski, Gimnazija Ptuj, 2002, str. 13–14.


Glej tudiPrispeval/-a: Melita Zmazek, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Zadnja sprememba: 14.12.2017, Melita Zmazek, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh