483 oseb Spodnjepodravci.si Spodnjepodravci.si
xSpodnjepodravci.si

Biografski leksikon predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v Spodnjem Podravju. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli bomo tudi vaših predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na spodnjepodravci@knjiznica-ptuj.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
KOROŠEC Vladimir
Foto: osebni arhiv
Galerija slik

KOROŠEC, Vladimir


Rojen: 
21. oktober 1955, Borovci pri Ptuju
Umrl:  ,


Kraj delovanja: 


Vladimir Korošec je svoja otroška leta preživel v Strelcih na Ptujskem polju. Osnovno šolo je obiskoval v Markovcih pri Ptuju, srednješolsko izobrazbo pa mu je dala ptujska gimnazija, ki jo je obiskoval v letih 1970–1974. Po maturi se je vpisal na Pedagoško akademijo v Mariboru, smer geografija in zgodovina. Po diplomi leta 1978 se je vpisal še na študij geografije in pedagogike na ljubljanski Filozofski fakulteti in ga leta 1980 uspešno zaključil. S študijem je nadaljeval na Prirodoslovno matematični fakulteti v Zagrebu, kjer je leta 1989 magistriral na oddelku za geografijo na temo Večfunkcionalna raba podeželja na primeru Haloz. Leta 2003 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani zagovarjal še doktorsko nalogo z naslovom Razvojni problemi podeželskih naselij Spodnjega Podravja.

Leta 1977 se je kot učitelj geografije zaposlil na OŠ Poljčane, leta 1980 na OŠ Gorišnica, od leta 1981 pa je poučeval na Šolskem centru Ptuj, kjer je v obdobju 1985–1989 opravljal tudi dela in naloge pomočnika ravnatelja Srednje kovinarske, metalurške in kmetijske šole. Leta 1989 je bil imenovan za ravnatelja Srednje kmetijske in elektro šole, od leta 1993 Poklicne in tehniške kmetijske šole ter od leta 2008 Biotehniške šole. V šestindvajsetih letih ravnateljevanja na ptujski kmetijski oz. biotehniški šoli si je skupaj s šolskim kolektivom prizadeval izboljšati materialne pogoje za pedagoško in strokovno delo ter utrditi pomen kmetijskega izobraževanja za razvoj podeželja. Šola je pridobila nove poklicne in srednje strokovne programe iz kmetijstva, hortikulture in okoljevarstva ter na Grajenščaku in v Turnišču oblikovala šolsko posestvo z vinogradniškimi, sadjarskimi in poljedelskimi površinami ter objekti za dopolnilne dejavnosti.

Leta 2015 je postal direktor Šole za ravnatelje, specializirane nacionalne ustanove, ki usposablja ravnatelje vrtcev, osnovnih in glasbenih šol ter srednjih šol za učinkovito poslovno in pedagoško vodenje javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja.
Od leta 2013 naprej je dekan Visoke šole Ptuj in docent za predmet Poslovno sporazumevanje in vodenje. Na Višji strokovni šoli Ptuj je tudi predavatelj predmetov Razvoj podeželja z zakonodajo ter Poslovno sporazumevanje in vodenje.

Je avtor več znanstvenih in strokovnih člankov, v katerih obravnava demografski, gospodarski in funkcijski razvoj podeželja in podeželskih naselij, razvoj kmetijskega šolstva in vprašanja, povezana z učinkovitim vodenjem šol. Ožje področje njegovega preučevanja je problematika regionalnega razvoja Haloz. V obdobju 1993–2013 je kot odgovorni urednik pripravil izdajo petih zbornikov kmetijske šole, v katerih so prispevki o razvoju kmetijskega izobraževanja na Ptuju. Leta 2008 je bil pobudnik in glavni urednik monografije Haloze, pokrajina, ljudje in vino, ki jo je Združenje slovenskega reda vitezov vina izdalo ob 70-letnici Stojana Kerblerja.
Osrednja tema njegovega strokovnega in znanstvenega udejstvovanja je preučevanje razvojnih možnosti podeželja. Strokovna spoznanja in ugotovitve uresničuje v praksi kot predsednik Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja na območju Ptuja, kot član strokovne skupine za razvoj Haloz ter številnih delovnih skupin na lokalni ravni.

Za uspešno pedagoško delo je leta 2004 prejel stanovsko priznanje Primus - zaslužni ravnatelj. Od leta 2004 je član Združenja slovenskega reda vitezov vina, v okviru katerega vodi viteško omizje Ptuj - Ormož.

V prostem času je vztrajen rekreativni tekač in kolesar, nekaj časa se je ukvarjal tudi z ljubiteljskim slikarstvom.


Dela (izbor):
- Razvojni problemi podeželskih naselij Spodnjega Podravja, 2005
- Vpliv komasacij na kmetijstvo in podeželska naselja na Dravskem in Ptujskem polju, 2006
- Podeželski turizem v Spodnjem Podravju in regijska turistična ponudba, 2007
- Demografski razvoj Haloz po letu 1991 in možnosti regionalnega razvoje, 2010
- Haloze, pokrajina, ljudje in vino, 2008 (urednik)Viri in literatura
V. Korošec: Prispevek za biografski leksikon Spodnjepodravci.si, oktober 2015 (hrani arhiv KIP).


Glej tudi

link   Osebna bibliografija


Prispeval/-a: Melita Zmazek, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Zadnja sprememba: 16.11.2016, Barbara Rižnar, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh