483 oseb Spodnjepodravci.si Spodnjepodravci.si
xSpodnjepodravci.si

Biografski leksikon predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v Spodnjem Podravju. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli bomo tudi vaših predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na spodnjepodravci@knjiznica-ptuj.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
GOLOB Franc
Foto: osebni arhiv F. Golob
Galerija slik

GOLOB, Franc


Rojen: 
7. januar 1949, Ptuj
Umrl:  ,


Kraj delovanja: 


Po končanem osnovnošolskem izobraževanju na Osnovni šoli Toneta Žnidariča na Ptuju (1963) se je vpisal na ptujsko gimnazijo in tam leta 1968 maturiral. Študij je nadaljeval na Pedagoški akademiji v Mariboru in diplomiral iz geografije in zgodovine (1972).

Leta 1971 se je kot učitelj zgodovine in geografije zaposlil na Osnovni šoli (OŠ) dr. Franja Žgeča v Dornavi, leto kasneje pa na OŠ Toneta Žnidariča na Ptuju (danes OŠ Mladika). V letih 1979–1984 je opravljal funkcijo ravnatelja na OŠ Leskovec v Halozah. Po petih letih se je vrnil na OŠ Toneta Žnidariča in tam nato vse do upokojitve (2009) poučeval zgodovino in geografijo. Poleg poučevanja je vodil tudi številne krožke in dejavnosti (turistični podmladek, klub OZN, planinski, taborniški, zgodovinski in geografski krožek), bil mentor učencem pri raziskovalnih nalogah ter študentom pri opravljanju delovne prakse, bil vodja študijskih skupin in več projektov na šoli. Dolga leta je vodil tudi aktiv geografov in zgodovinarjev osnovnih šol za širše ptujsko področje.

Zraven pedagoškega dela se je ukvarjal tudi z zbirateljstvom. Njegov prvi hobi je bila filatelija, pri čemer se je zlasti pozorno posvečal preučevanju zgodovine pošte na Ptuju ter zgodovini ptujskega filatelističnega društva. O teh temah je napisal več strokovnih člankov in jih objavil v zbornikih Filatelističnega društva Ptuj, svoje filatelistične zbirke pa razstavljal na mnogih razstavah.
Posvečal se je tudi zbiranju ptujskih razglednic. Njegova zbirka razglednic šteje preko 1300 enot. O ptujskih razglednicah je objavil več strokovnih člankov, med drugim v Kroniki, časopisu za krajevno zgodovino, v zbornikih Cirkulane – svet Belanov, Žetale in Žetalanci nekoč in danes ter Ptuj z okolico na razglednicah 1891–1945. Za slednjega je prispeval tudi večino razgledničnega gradiva. Zbiral je tudi drobno pisno in slikovno gradivo o življenju v mestu Ptuj. Večji del svoje bogate zbirke je podaril Zgodovinskemu arhivu na Ptuju.
Napisal je nekaj zgodovinskih strokovnih člankov, vezanih na ptujsko zgodovino: o ptujskih živinskih sejmih, o septembrskih dogodkih 1908 skozi fotografsko dokumentacijsko gradivo ter o zgodovini pošte in poštnih žigov na Ptuju. Še posebej pozorno se je posvetil raziskovanju zgodovine ptujske Osnovne šole Mladika, na kateri je bil zaposlen. Tako je leta 1997 v jubilejni publikaciji 95 let lepotice ob Dravi objavil članek Fragmenti iz zgodovine osnovnega šolstva na Ptuju s posebnim poudarkom na zgodovini Mladike, ob 100. obletnici stavbe Mladika (2002) pa izdal samostojno publikacijo Album pripoveduje z bogatim slikovnim gradivom, ki priča o zgodovini šole.
Zadnja desetletja se ukvarja tudi z zbiranjem mineralov. O svojih najdbah je pisal v monografijah Mineralna bogastva Slovenije (založba Prirodoslovni muzej Slovenije, 2006), Nahajališča mineralov v Sloveniji (založba Institut Jožef Štefan, 2007) ter v drugih mineraloških publikacijah (Društvene novice, Konkrecija, Proteus). Z eksponati iz svoje zbirke je sodeloval na številnih razstavah (mednarodni sejem mineralov in fosilov MINFOS v Tržiču, Vitrine četrtletja v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, razstave mineralov in fosilov v Univerzitetni knjižnici Maribor …). Zbiral je tudi fosile. Svojo obsežno zbirko fosilov, ki jih je našel zlasti na Štajerskem, je leta 2004 poklonil Prirodoslovnemu muzeju Slovenije.

Za svoje delo je prejel več priznanj: oljenko Mestne občine Ptuj (2010), Zoisovo priznanje Prirodoslovnega muzeja Slovenije (2004) in plaketo dr. Franja Žgeča za delo na pedagoškem področju (2004).

Dela (izbor):
- O zgodovini razglednice s posebnim poudarkom na razglednicah ptujskega območja. V: Ptuj in okolica na razglednicah 1891–1945 (Ptuj, Zgodovinsko društvo, 1997)
- Album pripoveduje: ob stoletnici Mladike Ptuj. Ptuj, OŠ Mladika, 2002
- Kremenovi kristali v osrednjih Halozah. V: Scopolia, glasilo Prirodoslovnega muzeja Slovenije, 2006, št. 3
- F. Golob, A. Rečnik: Mineralno bogastvo Haloz I – Dobrška gora. V: Nahajališča mineralov v Sloveniji, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2007 

Razstave (izbor):
1. Filatelija:
- Priložnostne kuverte FD Ptuj z motiviko kurentovanja in karnevala na Ptuju – razstava v razstavi Na poti k stalni postavitvi zbirke mask v ptujskem muzeju, Pokrajinski muzej Ptuj, 1997
- Redni poštni žigi na ptujskih poštah: filatelistična meddruštvene razstava FIMERA 01, Trbovlje, 15.–18. 11. 2001
- Odsevi osamosvojitve Slovenije v filateliji: filatelistična razstava Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, Gornja Radgona, 30. 4–1. 5. 2004
- Jamski medved in njegovi današnji sorodniki na znamkah – Collecta – 10. Mednarodni sejem zbirateljstva, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, 24.–26. marec 2016

2. Razglednice:
- Ptuj na starih razglednicah: razstava ob 120-letnici Turističnega društva Ptuj, Minoritski samostan na Ptuju, 2006
- Ptuj na razglednicah z začetka 20. stoletja in 100 let zgradbe magistrata: razstava ob občinskem prazniku, razstavišče Mestne hiše Ptuj, 2007
- Ptuj na razglednicah – razglednice so dopolnjevale turistično ponudbo mesta: razstava ob 130-letnici turističnega društva Ptuj, Hotel Mitra Ptuj, 27. 9.–10. 10. 2016

3. Fosili in minerali:
- Minerali Štajerske – razstava mineralov na sejmu Narava – zdravje, Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 2002
- Fosili Slovenije: vitrina četrtletja, Prirodoslovni muzej Slovenije, marec–maj 2004
- Najdbe v kamnolomu Črni Kal: samostojna strokovna, 37. Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja (MINFOS), Tržič, maj 2009
- Kremen in kalcit Haloz: samostojna gostujoča razstava, Velenje, Hiša mineralov, 11. 6.–15. 9. 2012
 


Viri in literatura
- F. Golob: Prispevek za biografski leksikon Spodnjepodravci.si, november 2016 (hrani arhiv KIP).
- F. Golob: Zraven službe mora človek narediti še kaj za svojo dušo. V: 105 mladostnih let Mladike (Ptuj, OŠ Mladika, 2007).
- Bronja Habjanič: Franc Golob, zbiratelj. V: Ptujčan, leto 16, št. 6 (23. jun. 2010), str. 12.


Glej tudiPrispeval/-a: Melita Zmazek, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Zadnja sprememba: 2.12.2016, Melita Zmazek, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh