483 oseb Spodnjepodravci.si Spodnjepodravci.si
xSpodnjepodravci.si

Biografski leksikon predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v Spodnjem Podravju. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli bomo tudi vaših predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na spodnjepodravci@knjiznica-ptuj.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
GERLIČ Ivan
Foto: osebni arhiv
Galerija slik

GERLIČ, Ivan


Rojen: 
27. avgust 1947, Pristava (Cirkulane)
Umrl:  ,


Kraj delovanja: 


Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Mariboru (II. gimnazija Maribor). Leta 1970 je diplomiral na Pedagoški akademiji Maribor na Katedri za fiziko in tehnično vzgojo. Po nekajletnem poučevanju fizike na Osnovni šoli Martina Konšaka v Mariboru je nadaljeval drugostopenjski študij na Fakulteti za industrijsko pedagogiko v Reki, kjer je leta 1977 diplomiral in postal profesor fizike in tehnične vzgoje. Do zaposlitve na Pedagoški fakulteti oz. takratni Pedagoški akademiji Maribor je poučeval fiziko, tehniko in računalništvo na Prvi gimnaziji Maribor in Srednji tehnični šoli strojne, elektro in tekstilne usmeritve Maribor. Leta 1983 je magistriral, leta 1994 pa zaključil doktorski študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani ob interdisciplinarnem sodelovanju Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Rezultati doktorskega dela in treh raziskav v njem so pomemben znanstveni prispevek k teoriji in praksi specialne didaktike pouka računalništva in uporabe računalnika pri pouku, z vrsto primerov na naravoslovno-matematičnem področju, še posebej pri pouku fizike. Pomeni tudi predstavitev slovenske didaktike pouka računalništva in informatike ter uporabe sodobnih informacijskih tehnologij v izobraževanju.

V obdobju 1977–2012 je na Pedagoški fakulteti, v zadnjih letih pa na Fakulteti za naravoslovje in matematiko (FNM) Univerze v Mariboru, najprej kot višji predavatelj nato pa kot docent in izredni profesor poučeval vrsto predmetov s področja fizike in računalništva. Bil je dolgoletni predstojnik Centra za računalništvo, informatiko in multimedijo v izobraževanju, predstojnik Oddelka za tehniko, predstojnik Oddelka za fiziko in vodja Laboratorija za računalniško fiziko in didaktiko fizike, v letu 2007 pa tudi v. d. dekana FNM Univerze v Mariboru. Leta 2012 se je upokojil. V letu 2014 je prejel nagrado Republike Slovenije za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja, leta 2015 pa naziv zaslužni profesor Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. 

Je avtor osnovnošolskih, srednješolskih in univerzitetnih učbenikov, znanstvenih monografij, priročnikov za učitelje, poljudno strokovnih publikacij za mladino ter mentor študentom pri diplomskih in magistrskih nalogah ter doktorskih disertacijah. Njegovo pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo poteka na dveh glavnih področjih: izobraževanju fizike in izobraževanju računalništva in informatike oz. uporabi računalnika in sodobne informacijske tehnologije v izobraževanju, ki ju proučuje in obravnava samostojno in v povezavi oz. stičnih točkah. Na tem področju je sodeloval in vodil veliko domačih in tujih raziskovalnih projektov ter s pisnimi prispevki sodeloval na mnogih posvetih, kongresih in simpozijih ter redno objavljal v znanstvenem in strokovnem tisku doma in v tujini. Raziskovalno dejavnost se je trudil (v organizacijskem, vzgojnem in izobraževalnem smislu) prenesti tudi med mlade, in sicer z akcijama Gibanje znanost mladini na državnem nivoju in Mladi raziskovalci za napredek Maribora, katere ustanovitelj in vodja je bil vrsto let. Za vodenje slednje je organizacijski odbor, ki ga je vodil, leta 1992 dobil priznanje inovator leta. Kot predavatelj aktivno sodeluje tudi na regijskem in državnem usposabljanju mentorjev mladih raziskovalcev.

Na širšem področju računalništva in informatike je kot pionir skupaj z Zvezo organizacij za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) oral ledino pri uvajanju računalniških interesnih in izvenšolskih dejavnostih slovenskih osnovnih in srednjih šol. Kot prvi in dolgoletni predsednik Komisije za računalništvo pri ZOTKS je s svojimi bogatimi pedagoškimi in strokovnimi izkušnjami pripravil in vodil program izvajanja osnovnošolskih tekmovanj iz znanja računalništva, ki je že na samem začetku vključeval vse učence od 1. do 8. (9.) razreda in to na nivoju šolskih, regijskih in državnih tekmovanj. Za izjemni prispevek k razvoju tehnične kulture, mladinskega raziskovalnega dela in publicistike je v letu 2010 dobil zlato priznanje Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije, leta 2015 pa še častni znak.

Dela (izbor):

- ABC računalništva,1984
- Metodika pouka fizike, 1991
- Računalništvo in informatika, 1993
- Zanimiva elektrotehnika,1995
- Sodobna informacijska tehnologija v izobraževanju, 2000
- Informacijsko komunikacijske tehnologije v slovenskih osnovnih šolah: stanje in možnosti, 2013


Viri in literatura
I. Gerlič: Prispevek za biografski leksikon Spodnjepodravci.si, november 2015 (hrani arhiv KIP).
Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon: od A do L, Ljubljana, 2008, str. 279.
Enciklopedija Slovenije, zv. 16: dodatek A–Ž, kazalo, 2002, str. 65.


Glej tudi

link   SICRIS
link   Osebna bibliografija
link   Osebna spletna stran
link   SIO – razvoj šolstva skozi projekte


Prispeval/-a: Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Zadnja sprememba: 10.11.2015, Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh