483 oseb Spodnjepodravci.si Spodnjepodravci.si
x

     Kraji delovanja

Afrika (1)
Apače (1)
Argentina (1)
Asansol (Indija) (1)
Assisi (Italija) (1)
Avstrija (2)
Azija (1)
Benedikt (1)
Beograd (Srbija) (8)
Berlin (Nemčija) (3)
Bern (Švica) (2)
Bjelovar (Hrvaška) (1)
Brežice (3)
Brno (Češka) (1)
Brugge (Belgija) (1)
Bruselj (Belgija) (2)
Budimpešta (Madžarska) (1)
Buenos Aires (Argentina)  (3)
Cankova (1)
Celje (15)
Celovec (Avstrija) (6)
Cirkovce (2)
Cirkulane (8)
Cmurek (Avstrija) (1)
Čakovec (Hrvaška) (2)
Destrnik (5)
Dobova (1)
Doklece (1)
Dornava (4)
Dragonja vas (1)


1234567

Maribor

 
ALEKSIČ, Jakob
30. maj 1897 - 2. oktober 1980
Jakob Aleksič se je rodil v Obrežu pri Središču ob Dravi. Po končani ljudski šoli je šolanje nadaljeval na klasični gimnaziji v Ma...
Datum vnosa: 20. april 2015
AMALIETTI, Marijan
19. julij 1923 - 23. april 1988
Gimnazijo je začel obiskovati v Mariboru, nadaljeval in maturiral pa na gimnaziji v Jagodini (1944), kamor so ga z družino med dru...
Datum vnosa: 7. september 2015
AMBROŽ, Ivan
29. avgust 1919 - 3. marec 2009
Rodil se je v družini čevljarskega mojstra v vasi Senik pri Svetem Tomažu, kjer je končal osnovno šolo. Družinske načrte, da posta...
Datum vnosa: 25. oktober 2016
BEDJANIČ, Martin
8. november 1855 - 7. januar 1931
Leta 1867 se je vpisal na varaždinsko gimnazijo in dve leti kasneje šolanje nadaljeval na gimnaziji v Mariboru. Študiral je klasič...
Datum vnosa: 24. julij 2015
BELŠAK, Vojko
1. september 1971 -
Na Ptuju je končal osnovno šolo in leta 1990 srednjo naravoslovno-matematično šolo na Srednješolskem centru. Uspešno je opravil sp...
Datum vnosa: 30. september 2015
BEZJAK, Janko
15. april 1862 - 29. november 1935
Rodil se je pri Sv. Trojici v Halozah (danes Podlehnik). Njegov oče je bil učitelj in je zgodaj umrl. Gimnazijo je opravljal najpr...
Datum vnosa: 21. april 2015
BORKO, France
29. november 1904 - 21. januar 1956
Osnovno šolo je obiskoval v Središču ob Dravi, nato Državno klasično gimnazijo v Mariboru in tam leta 1926 maturiral. Zatem je štu...
Datum vnosa: 29. maj 2015
BRAČIČ, Vladimir
27. september 1919 - 26. maj 1996
Rodil se je v haloških Cirkulanah, kjer je obiskoval ljudsko šolo, leta 1931 pa se je vpisal na ptujsko nižjo gimnazijo. Po opravl...
Datum vnosa: 4. avgust 2015
BRLEK, Darko
8. december 1964 -
Po Srednji glasbeni šoli v Mariboru se je leta 1983 vpisal na Akademijo za glasbo v Ljubljani, na kateri je leta 1988 diplomiral z...
Datum vnosa: 8. oktober 2015
CAF, Oroslav
13. april 1814 - 3. julij 1874
Ljudsko šolo je obiskoval pri Sv. Trojici (Gradišče v Slov. goricah) in nato gimnazijo v Mariboru. Študij je nadaljeval na vseučil...
Datum vnosa: 16. februar 2015
ČEH STEGER, Jožica
22. februar 1965 -
Po končani osnovni šoli, ki jo je obiskovala v Miklavžu pri Ormožu, se je vpisala na Srednjo družboslovno šolo – gimnazijo splošne...
Datum vnosa: 14. julij 2016
CESTNIK, Branko
19. september 1965 -
Mladost je preživel na Hajdini pri Ptuju. Po končani osnovni šoli na Hajdini je bil sprejet na vojaško gimnazijo Franca Rozmana St...
Datum vnosa: 23. februar 2017
CIGLENEČKI, Marjeta
18. maj 1954 -
Marjeta Ciglenečki je študirala umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1978 in leta 19...
Datum vnosa: 1. oktober 2015
COBELJ, Štefka
18. december 1923 - 15. maj 1989
Rodila se je kot najstarejši otrok v družini z osmimi otroki. Starši so želeli, da bi se izučila trgovine in doma prevzela vodenje...
Datum vnosa: 27. februar 2015
CVETKO, Franc
14. september 1789 - 5. julij 1859
Franc Cvetko se je rodil v Dornavi, v župniji sv. Petra in Pavla. Obiskoval je gimnazijo v Mariboru, kjer je bil njegov učitelj na...
Datum vnosa: 14. april 2015
CVITANIČ, Dominik
19. september 1984 -
Osnovno šolo je obiskoval v Gorišnici in v tem času zaključil izobraževanje na nižji glasbeni šoli na Ptuju, kjer se je pod mentor...
Datum vnosa: 12. oktober 2017
FAKIN, Darinka
30. januar 1961 -
Darinka Fakin (roj. Pislak) živi na Bregu pri Majšperku. Je poročena, z možem Brankom imata sina Tomaža. Opravlja nepoklicno funkc...
Datum vnosa: 25. maj 2015
FEGUŠ, Maksimilijan
18. avgust 1948 -
Otroška leta je preživel v Halozah, na Gorci pri Sveti Trojici, kjer je bil njegov oče organist. Po osnovni šoli v Podlehniku (196...
Datum vnosa: 22. december 2016
FERK, Franc
16. november 1844 - 12. november 1925
Franc Ferk se je rodil v Gomilici na današnjem avstrijskem Štajerskem v kmečki družini. Ljudsko šolo je obiskoval v domačem kraju,...
Datum vnosa: 26. februar 2015
FORSTNERIČ, France
29. januar 1933 - 22. maj 2007
Rodil se je na Pobrežju v delavsko-kmečki družini. Osnovno šolo je obiskoval v Vidmu od leta 1939 do 1944. Na Ptuju je nadaljeval ...
Datum vnosa: 13. marec 2015
FURIJAN, Maks
19. september 1904 - 25. julij 1993
V Mariboru je od leta 1921 je obiskoval zasebno dramatično šolo Milana Skrbinška, kasneje pa se je izpopolnjeval pri Radu Pregarcu...
Datum vnosa: 5. november 2015
GEČ KOROŠEC, Miroslava
28. februar 1939 - 19. julij 2002
Otroštvo in mladost je preživela v Gorišnici, kjer je obiskovala osnovno šolo, zatem gimnazijo na Ptuju. Po maturi (1957) je študi...
Datum vnosa: 15. julij 2016
GERLIČ, Ivan
27. avgust 1947 -
Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Mariboru (II. gimnazija Maribor). Leta 1970 je diplomiral na Pedagoški akademiji Maribor ...
Datum vnosa: 10. november 2015
GLODEŽ, Srečko
2. junij 1965 -
Osnovno šolo je obiskoval na Hajdini, Srednjo tehniško šolo (smer strojni tehnik) pa na Ptuju. Po maturi (1984) je študijsko pot n...
Datum vnosa: 4. november 2016
GOJKOVIČ, Viktor
24. junij 1945 -
Po osnovni šoli na Hajdini je obiskoval Šolo za oblikovanje v Ljubljani, kjer je na grafičnem oddelku po štirih letih opravil konč...
Datum vnosa: 18. april 2016
GREGORC, Jože
24. januar 1914 - 15. februar 2003
Jože Gregorc se je rodil 1914 v Pulju. Osnovno šolo je obiskoval v Murski Soboti, gimnazijo v Mariboru in glasbeno akademijo v Lju...
Datum vnosa: 12. februar 2015
GREGORIČ, Alojzij
28. april 1843 - 17. junij 1886
Po končani gimnaziji v Mariboru leta 1864 je študiral pravo v Gradcu in ga končal z doktoratom. Prakso je opravljal v Mariboru in ...
Datum vnosa: 17. julij 2015
HERG, Lavrencij
9. avgust 1829 - 28. avgust 1906
Lavrencij Herg je obiskoval gimnazijo v Varaždinu in jo z odličnim uspehom končal leta 1947. Šolanje je nadaljeval na bogoslovju v...
Datum vnosa: 15. julij 2015
HOJNIK, Janja
31. oktober 1979 -
Janja Hojnik, roj. Bedrač, je mladost preživljala v Dravcih, v haloškem delu Občine Videm. Osnovno šolo je obiskovala v Vidmu pri ...
Datum vnosa: 14. marec 2017
HOLZ, Vatroslav
1. avgust 1844 - 9. maj 1914
Pisatelj Vatroslav Holz se je rodil v Zgornjih Verjanah pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah. Tri leta se je šolal pri Sv. Ani na ...
Datum vnosa: 16. februar 2015
HVALEC, Franc
30. september 1924 -
Osnovno šolo je končal na Ptuju in tam začel obiskovati tudi gimnazijo, vendar je bila njegova družina med drugo svetovno vojno iz...
Datum vnosa: 4. oktober 2016
INGOLIČ, Anton
5. januar 1907 - 11. marec 1992
Anton Ingolič se je rodil v obrtniško-kmečki družini. Bil je najstarejši otrok v družini, kjer jih je od 16 rojenih otrok le pet p...
Datum vnosa: 25. februar 2015
JAKL, Franc
8. julij 1936 -
Osnovno šolo je obiskoval v Ormožu, nato Tehniško srednjo šolo (TSŠ) v Mariboru (1950–1951), po njeni ukinitvi pa TSŠ v Ljubljani ...
Datum vnosa: 4. oktober 2016
JANEŽIČ, Stanko
4. avgust 1920 - 8. september 2010
Stanko Janežič je po končani klasični gimnaziji študiral teologijo v Mariboru, Ljubljani in Rimu, kjer je doktoriral, in se izpopo...
Datum vnosa: 16. junij 2015
JANŽEKOVIČ, Franc
21. september 1962 -
Franc Janžekovič je otroška in mladostna leta preživel v Bukovcih pri Ptuju. Med letoma 1969–1977 je obiskoval Osnovno šolo Markov...
Datum vnosa: 28. oktober 2015
JANŽEKOVIČ, Janez
4. marec 1901 - 9. marec 1988
Janez Janžekovič je ljudsko šolo obiskoval v domači župniji (Sv. Marjeta niže Ptuja – danes Gorišnica), nato pa šolanje nadaljeval...
Datum vnosa: 1. junij 2015
JURANČIČ, Jože
9. marec 1902 - 13. november 1998
Leta 1922 je končal učiteljišče v Mariboru in nato kot učitelj služboval po raznih krajih na Štajerskem. Vključil se je v šolsko r...
Datum vnosa: 29. september 2015
KERBLER, Stojan
23. november 1938 -
Stojan Kerbler se je fotografiji začel posvečati v petdesetih letih 20. stoletja. Leta 1955 je postal član ptujskega fotokluba, v ...
Datum vnosa: 23. november 2015
KERENČIČ, Jože
9. marec 1913 - 27. december 1941
Jože (Janko) Kerenčič se je rodil v številčni kmečki družini v Jastrebcih v Slovenskih goricah. Osnovno šolo je obiskoval na Kogu,...
Datum vnosa: 6. maj 2015
KNEŽEVIČ, Milan
22. september 1938 -
Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnem ob Paki, zatem gimnazijo v Celju. Izobraževanje je nato nadaljeval na gozdarskem oddelku Biot...
Datum vnosa: 16. junij 2016
KOJC, Martin
14. september 1901 - 18. marec 1978
Martin Kojc se je rodil v Središču ob Dravi. Srednjo šolo je obiskoval na Ptuju in v Mariboru, kjer je maturiral leta 1918. Že kot...
Datum vnosa: 13. maj 2015
KOLARIČ, Jože
3. januar 1916 - 1. julij 1995
Jože Kolarič je diplomiral leta 1949 na Tehniški fakulteti v Beogradu in nato leta 1973 doktoriral v Zagrebu. Med okupacijo je bil...
Datum vnosa: 27. avgust 2015
KOLMANČIČ, Petra
22. junij 1974 -
Osnovno šolo je končala v Ormožu, gimnazijo v Ljutomeru. Študirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani in si pridobila izobrazb...
Datum vnosa: 26. oktober 2015
KOPRIVEC, Ignac
26. junij 1910 - 8. december 1980
Ignac Koprivec (rojen Ignac Ljubec) se je rodil 26. junija 1910 v Drbetincih. Njegov oče je bil Jožef Ljubec, ki je umrl na ruski ...
Datum vnosa: 26. februar 2015
KOSER, Ljudevit - Lujo
15. avgust 1887 - 1976
Ljudevit (Lujo) Koser je v slovenski literaturi znan predvsem kot pionir esperantskega gibanja v Sloveniji. Bil pa je tudi eden od...
Datum vnosa: 8. januar 2019
KRAJNC, Slavko
20. april 1960 -
Po končani osnovni šoli v Trnovski vasi in na Ptuju, gimnaziji v Želimljem pri Ljubljani in maturitetnem izpitu na državni VI. gim...
Datum vnosa: 11. april 2016
KRISTOVIČ, Sebastjan
22. marec 1977 -
Mladost je preživel v Pacinju pri Ptuju. Osnovno šolo je obiskoval v Dornavi, srednješolsko izobraževanje za poklic elektrotehnika...
Datum vnosa: 24. maj 2017
KROŠL, Jože
21. julij 1894 - 1. november 1978
Po maturi na gimnaziji v Mariboru (1913) se je vpisal na tamkajšnje bogoslovje in bil leta 1916 posvečen v duhovnika. Nato je štud...
Datum vnosa: 14. november 2016
KUKOVEC, Vekoslav
10. junij 1876 - 19. julij 1951
Po končani osnovni šoli je obiskoval gimnazijo v Mariboru. Nato je študiral pravo na Dunaju in v Gradcu ter na graški univerzi let...
Datum vnosa: 14. junij 2016
LEP ŠIMENKO, Suzana
30. oktober 1979 -
Osnovno šolo je obiskovala v Selnici ob Dravi in izobraževanje nadaljevala na Srednji ekonomski šoli Maribor. Po maturi (1998) se ...
Datum vnosa: 13. november 2017
LUBEC, Karel
20. oktober 1845 - 1. junij 1931
Karel Lubec se je rodil pri Sv. Bolfenku v Slovenskih goricah. Gimnazijo je obiskoval v Mariboru in bil nekaj časa v bogoslovju. D...
Datum vnosa: 31. marec 2015
MAJCEN, Franček
3. januar 1921 - 7. marec 2001
Osnovno šolo je obiskoval v Markovcih, zatem osemletno gimnazijo na Ptuju. Maturiral je leta 1941, nato pa se jeseni istega leta p...
Datum vnosa: 28. november 2016
MALEC, Peter
22. november 1909 - 21. februar 1986
Leta 1931 je maturiral na učiteljišču v Ljubljani, nato pa šolanje nadaljeval na Akademiji za glasbo in gledališko umetnost na Dun...
Datum vnosa: 9. december 2015
MATJAŠIČ, Jurij
22. april 1808 - 12. maj 1892
Osnovno šolo je obiskoval na Ptuju, gimnazijo pa v letih 1822−1827 v Mariboru. Študiral je modroslovje in bogoslovje v Gradcu, kje...
Datum vnosa: 27. julij 2015
MATJAŠIČ, Franc
3. oktober 1864 - 8. december 1930
Osnovno šolo je obiskoval v Juršincih in na Ptuju ter v letih 1877−1879 gimnazijo na Ptuju in v Mariboru. Končal je Vinarsko in sa...
Datum vnosa: 2. julij 2015
MAURIČ, Ervin
6. oktober 1938 -
Rodil se je v Gradcu, del mladosti je preživel v Lovrencu na Pohorju, pozneje pa se je s starši preselil v Destrnik, kjer je konča...
Datum vnosa: 18. maj 2016
MENONI MURŠIČ, Simona
31. december 1976 -
Po končani gimnaziji na Ptuju je študirala umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti (FF) v Ljubljani, kjer je leta 2002 diplom...
Datum vnosa: 23. oktober 2017
MERTIK, Matej
3. oktober 1977 -
Osnovno šolo je obiskoval v Ormožu, nato gimnazijo Franca Miklošiča v Ljutomeru ter Srednjo glasbeno in baletno šolo v Mariboru. Z...
Datum vnosa: 31. avgust 2016
MUNDA, Ivan
9. februar 1931 - 21. marec 2009
Rodil se je kmečkim staršem v Frankovcih pri Ormožu, kjer je preživel svojo mladost. Osnovno šolo je obiskoval v Humu pri Ormožu, ...
Datum vnosa: 20. januar 2016
OJNIK, Stanislav
30. november 1932 - 18. julij 2012
Osnovno šolo je obiskoval v Gorišnici, zatem gimnazijo na Ptuju. Leta 1957 je diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani, nato j...
Datum vnosa: 4. maj 2016
PEČE, Milko
9. september 1902 - 1. december 1952
Rodil se je na Ptujski Gori, kjer so imeli Pečetovi svojo družinsko posest, družina pa je živela v Mariboru, kjer je bil oče Ivan ...
Datum vnosa: 23. oktober 2015
PETERŠIČ, Vlado
4. februar 1926 - julij 1999
Rodil se je kot prvorojenec v družini s petimi otroki. Do vojne je končal štiri razrede ptujske gimnazije. Med nemško okupacijo šo...
Datum vnosa: 9. november 2015
PIVKO, Ljudevit
17. avgust 1880 - 29. marec 1937
Ljudevit Pivko se je rodil v Novi vasi pri Markovcih. Maturiral je na gimnaziji v Mariboru. Glavni predmet njegovega študija na un...
Datum vnosa: 16. februar 2015
PLANTEU, France
7. februar 1937 -
Rodil se je v Mariboru, odraščal pa na Koroškem pri Slovenj Gradcu in v Trničah na Dravskem polju. Leta 1948 se je vpisal v prvi r...
Datum vnosa: 12. maj 2016
PLOHL, Igor
10. marec 1979 -
Osnovno šolo je končal pri Veliki Nedelji, gimnazijo pa na Ptuju. Po uspešno opravljeni maturi se je leta 1998 vpisal na Pedagoško...
Datum vnosa: 23. oktober 2015
PLOJ, Miroslav
14. junij 1862 - 22. januar 1944
Osnovno šolo je prvi dve leti obiskoval v Ljubljani, nato pa okoliško in mestno na Ptuju. V gimnazijo je hodil v domačem mestu in ...
Datum vnosa: 13. marec 2015
PODGORŠEK, Viljem
10. oktober 1957 -
Osnovno šolo je obiskoval v Cirkovcah (1964–1972), nato je šolanje nadaljeval na I. gimnaziji v Mariboru, leta 1982 pa zaključil š...
Datum vnosa: 7. marec 2017
POLAJŽER, Boštjan
15. december 1972 -
Osnovno šolo je obiskoval v domačih Cirkulanah, izobraževanje pa nadaljeval na Poklicni tehniški in elektro šoli Ptuj in nato na F...
Datum vnosa: 17. september 2015
POTRČ, Ivan
1. januar 1913 - 12. junij 1993
Ivan Potrč velja za enega izmed vodilnih pisateljev socialnega realizma pri nas. Ob pisateljevanju je deloval kot novinar in uredn...
Datum vnosa: 26. februar 2015
POŽEGAR, Avgust
13. avgust 1863 - 18. oktober 1946
Ljudsko šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval na Ptuju, višjo pa v Mariboru, kjer je maturiral leta 1883. Nato je bil vojak in štud...
Datum vnosa: 24. avgust 2015
POŽUN, Sandra
15. september 1972 -
Odraščala je v Bujah v hrvaški Istri, kjer je obiskovala osnovno šolo (1979-1987). Izobraževanje je nadaljevala na turistično-gost...
Datum vnosa: 13. december 2017
PRAŠNIČKI, Martin
13. oktober 1938 - 10. september 2018
Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju pri Sv. Barbari v Halozah (Cirkulane), nato pa šolanje nadaljeval na ptujski gimnaziji i...
Datum vnosa: 9. junij 2015
PUKLAVEC, Anton
10. januar 1872 - 22. avgust 1930
Bil je vinogradniški strokovnjak, ki je s svojim delom zaznamoval obnovo vinogradništva na Štajerskem v času Avstro-Ogrske, ko je ...
Datum vnosa: 6. april 2016
PUŠENJAK, Miša
29. november 1962 -
Del otroštva je preživela v Izoli in tam začela obiskovati osnovno šolo, nato pa se je s starši preselila na Ptuj, kjer je ostala ...
Datum vnosa: 30. september 2015
RAIČ, Božidar
9. februar 1827 - 6. junij 1886
Božidar Raič (njegovo pravo ime je Mitja Reich) se je rodil na Žvabu v župniji Sv. Tomaža. Bil je prvorojenec očeta Jurija in mate...
Datum vnosa: 12. februar 2015
RAJHER, Zdenko
25. oktober 1938 -
Osnovno šolo je obiskoval v Cirkulanah, nato gimnazijo na Ptuju. Po maturi (1957) je šolanje nadaljeval na agronomskem oddelku Bio...
Datum vnosa: 18. oktober 2016
RAJŠTER, Branko
11. julij 1930 - 2. december 1989
Ob koncu druge svetovne vojne je zaključil nižjo gimnazijo v Mariboru in se vpisal na tamkajšnje Državno učiteljišče, obenem pa je...
Datum vnosa: 16. maj 2016
RAKUŠA, Rudolf
22. marec 1893 - 25. maj 1970
Leta 1912 je zaključil šolanje na učiteljišču v Mariboru in leta 1915 naredil usposobljenostni izpit. V Ljubljani je opravil izpit...
Datum vnosa: 29. april 2016
REMEC, Marjan
14. avgust 1937 - 7. marec 2009
Bil je najmlajši od štirih otrok Alojzija Remca, odvetnika, pisatelja in ptujskega župana med letoma 1935 in 1941. Leta 1960 je ko...
Datum vnosa: 17. september 2015
ROBIČ, Maks
2. april 1892 - 15. oktober 1954
Osnovno šolo je obiskoval v Središču in leta 1904 šolanje nadaljeval na klasični gimnaziji v Mariboru, kjer je maturiral leta 1912...
Datum vnosa: 24. avgust 2015
ŠEGULA, Franc Serafin
21. avgust 1860 - 15. maj 1938
Rodil se je v kmečki družini očetu Martinu in mami Katarini, rojeni Sok. Osnovno šolo je obiskoval v Gorišnici in na Ptuju, nato g...
Datum vnosa: 4. april 2016
SENKOVIČ, Matija
28. oktober 1867 - 25. februar 1955
Prvotno ime Senkoviča se je glasilo Lichtenwallner, preimenoval se je po prvi svetovni vojni, leta 1924. Rodil se je v Središču ob...
Datum vnosa: 22. april 2015
ŠIBILA, Janez
24. december 1919 - 4. september 2017
Odraščal je v revni kmečki družini kot najstarejši izmed sedmih otrok. Po končani šestrazredni osnovni šoli v Markovcih je šolanje...
Datum vnosa: 3. januar 2018
ŠIJANEC, Miroslav
18. julij 1869 - 30. julij 1931
Osnovno šolo je v letih 1874–1880 obiskoval v Križevcih pri Ljutomeru, med letoma 1880 in 1881 v Ljutomeru in leto kasneje zaključ...
Datum vnosa: 3. julij 2015
ŠINKO, Matija
10. september 1829 - 21. februar 1913
Matija Šinko se je rodil v Središču in z odliko končal gimnazijo v Varaždinu. Študiral je filozofijo v Zagrebu in nato bogoslovje ...
Datum vnosa: 14. julij 2015
SKUHALA, Ivan
15. avgust 1847 - 18. februar 1903
Ivan Skuhala se je rodil pri Sv. Tomažu pri Ormožu kot sin kmečkih staršev. Osnovno šolo je obiskoval v Radgoni, v Mariboru je zak...
Datum vnosa: 26. februar 2015
ŠTEFANEC, Franjo
11. september 1922 - 4. februar 2006
Študiral je na ekonomski fakulteti v Budimpešti in Zagrebu, kjer je diplomiral leta 1956, doktoriral pa leta 1974 na Visoki šoli z...
Datum vnosa: 6. oktober 2015
ŠTEGER, Aleš
31. maj 1973 -
Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral primerjalno književnost (diplomiral leta 2003) ter nemščino. Prve literarne objave...
Datum vnosa: 15. oktober 2015
STOJAK, Vlasta
10. maj 1967 -
Vlasta Stojak (roj. Filipič) je na Ptuju obiskovala osnovni šoli Ljudski vrt in Olge Meglič ter Srednjo družboslovno šolo (današnj...
Datum vnosa: 23. junij 2016
STRELEC, Samo Marija
21. julij 1966 -
Samo M. Strelec je otroška leta preživel v Moškajncih in na Hajdini. Osnovno šolo je obiskoval v letih 1973–1981, najprej v Gorišn...
Datum vnosa: 10. december 2015
ŠTUMBERGER, Gorazd
2. april 1964 -
Osnovno šolo je obiskoval v Destrniku, nato gimnazijo na Ptuju, kjer je leta 1983 maturiral. Šolanje je nadaljeval na tedanji Tehn...
Datum vnosa: 25. julij 2017
ŠTUPCA, Antonija
4. januar 1874 - 13. december 1962
Antonija Štupca je bila učiteljica, aktivna na kulturnem in socialnem področju. Prizadevala si je za slovensko osnovno šolo, socia...
Datum vnosa: 7. oktober 2016
ŠUGMAN, Danijel
5. november 1905 - 31. oktober 1964
Danijel Šugman je bil rojen leta 1905 pekovskemu mojstru Antonu in trgovki Alojziji, rojeni Vobič. Po končani osnovni šoli je obis...
Datum vnosa: 28. maj 2015
ŠUGMAN, Zlatko
28. avgust 1932 - 16. december 2008
Že kot otrok je pred drugo svetovno vojno igral v vaškem »očetovem teatru« v Gorišnici. Po končani srednji šoli se je vpisal na ta...
Datum vnosa: 28. maj 2015
ŠULIGOJ, Ljubica
18. maj 1934 -
Osnovno šolo in prvo gimnazijo je obiskovala v času druge svetovne vojne v Vojvodini. Po osvoboditvi se je z očetom in materjo pre...
Datum vnosa: 26. april 2016
ŠULIGOJ, Drago
1930 - 2013
Osnovno šolo je obiskoval v Mislinji, nato se je vpisal v tamkajšnjo meščansko šolo. Ko je bil leta 1944 iz nje izključen, se je p...
Datum vnosa: 27. september 2018
TIKVIČ, Janko
16. avgust 1862 - 11. februar 1890
Osnovno šolo je obiskoval v Juršincih, gimnazijo na Ptuju (1875−1878), v Mariboru (1878−1881) in Novem mestu (1881−1883). Študiral...
Datum vnosa: 8. julij 2015
TOBIAS, Franc
2. december 1937 -
Po končani osnovni šoli v Gorišnici je obiskoval I. gimnazijo v Mariboru, maturiral pa je na gimnaziji v Mostah v Ljubljani (1959)...
Datum vnosa: 28. september 2016
TOMAŽIČ, Ivan Jožef
1. avgust 1876 - 26. februar 1949
Ivan Jožef Tomažič se je rodil v kmečki družini in osnovno šolo obiskoval pri Sv. Miklavžu pri Ormožu. Šolanje je nadaljeval leta ...
Datum vnosa: 7. oktober 2015
TOMC, Egon
17. november 1913 - 2. november 1969
Leta 1937 je diplomiral na Pravni fakulteti v Zagrebu. Od leta 1938 je delal v sodstvu v Brežicah, kasneje pa kot odvetnik v Marib...
Datum vnosa: 16. oktober 2015
12


Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh